31
X
Kullanıcı Girişi
Giriş yapmak için lütfen aşağıdaki formu kullanınız.
tib unwto Turkey Home Turkey Home Youtube
Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik
25.08.2017 10:10

Çalışma ve Soyal Güvenlik Bakanlığı'nın, İş Kanunu'na tabi çalışma süreleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir.

Aynı yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrasına; "Turizm sektöründe dört aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz; denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile altı aya kadar artırılabilir." maddesi eklendi.

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliğin 10. maddesi yürürlükten kaldırıldı. Yayımlanan yönetmelik değişikliği, 25 Ağustos 2017 tarihinde yürürlüğe girdi.

Fazla Çalışmaya İlişkin Esaslar

Fazla çalışma sürelerine ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklik ile yer altında maden işlerinde çalışan işçilere, 4857 sayılı Kanunun 42 nci maddesi uyarınca zorunlu nedenlerle ve 43 üncü maddesi uyarınca olağanüstü hallerde, haftalık otuz yedi buçuk saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüzden az olmamak üzere arttırılması suretiyle ödenecek.

857 sayılı Kanunun 42 nci maddesi uyarınca zorunlu nedenler ve 43 üncü maddesi uyarınca olağanüstü haller dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz.

Fazla Çalışmak İsteyen İşçi

Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir.

Yönetmeliğin tam metni için TIKLAYIN.

Haber Listesi
E-posta listemize kaydolmak için lütfen e-posta adresinizi kaydediniz.
Bizi Takip Edin!