31
X
Kullanıcı Girişi
Giriş yapmak için lütfen aşağıdaki formu kullanınız.
tib unwto Turkey Home Turkey Home Youtube
İbrahim BİRKAN - Turizmde uluslararası standartların oluşması çalışmalarında Türkiye’nin rolü
23.08.2016 16:59

Turizm ile ilgili hizmetler Teknik Komitesi (Tourism and Related Services – TC 228), Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) bünyesinde kurulmuş olan, turizmle ilgili tüm paydaşların bilinçli karar verebilmeleri amacıyla turizm ve ilgili hizmetler ile ilgili terminoloji ve hizmet özelliklerinin standartlaştırılması konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Teknik komite bünyesinde turizmle ilgili bir konuda standart oluşturulması kararı oluşturulması için bir karar alındığında, söz konusu standardın hazırlanmasına yönelik olarak konunun uzmanlarından oluşan çalışma grupları ve alt komiteler oluşturulmaktadır. Bu grupların çalışmaları neticesinde standartlar hazırlanmaktadır.

Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) bünyesindeki Turizm ile ilgili Hizmetler Teknik Komitesi, üye ülkelerin Ayna Komitelerinden ( Mirror Committee) oluşmaktadır. Ayna Komitelerinde; teknik komitelerle birlikte çalışmak ve bu komitelerin ulusal yansımaları olmak amacıyla konu ile ilgili kamu kurumlarından, meslek kuruluşlarından temsilciler katılmaktadır.

TSE, Uluslararası ve Avrupa Birliği Standartlar Teşkilatına ( CEN ve CENELEC) üye olması nedeniyle standart hazırlama çalışmalarına katılabilmekte ve ülkemizi temsil etmektedir. Bu kapsamda, ISO bünyesinde kurulmuş olan TC 228 kodlu teknik komite ve hazırlanan turizm ve ilgili hizmetlere ilişkin uluslararası standartlar hakkında ulusal görüşümüzün oluşturulması amacıyla TSE bünyesinde kurulmuş olan Ayna Komitesi çalışmalar yapmaktadır.

TC-228 kodlu Teknik Komitesinin yıllık toplantısı her yıl düzenli olarak bir üye ülkede yapılmaktadır. Söz konusu toplantıda üye ülkelerden uzman kişilerin oluşturdukları çalışma gruplarının standart geliştirme konusundaki faaliyetleri ve çalışmaları ele alınmaktadır. Şu ana kadar bazı konularda standartlar oluşturulmuş durumdadır. Halihazırda, çeşitli ülkelerde uzmanların oluşturduğu çalışma grupları tarafından “dalış hizmetleri”, “golf hizmetleri”, “boş gemi kiralama hizmetleri”, “ macera turizmi”, ve “gönüllü turizm” konularında standart hazırlama faaliyetleri sürdürülmektedir.

Turizmle ilgili hazırlanmakta olan uluslararası standartları takip etmek ve hatta bu standartların oluşturulması aşamasında aktif görev almak Türkiye gibi turizmde dünya 6.lığı elde etmiş bir ülke turizmcileri açısından önem arz etmektedir. Bu standartların oluşturulması aşamasında bazı ülkelerin kendi menfaatleri doğrultusunda çalıştıkları ve standartları ona göre oluşturma gayreti içinde oldukları da görülebilmektedir.

27 Mayıs 2016’da Kuala Lumpur’da yapılan en son TS-228 toplantısında önerilen yeni uluslararası standart yapılması çalışma konularından bir tanesi de “Guest Houses” konusu olmuştur. Temelde kişilerin evlerinin bir odasını konaklama faaliyetlerinde bulunmak için açabilmeleri, ailelere gelir sağlayan sosyal yönü de olan bir olumlu girişim gibi görünen bu teklif Türkiye masasının itirazı üzerine yeniden değerlendirmeye alınmıştır. Türk masası dünyada otellerin zaten %50 dolulukla, atıl kapasite ile çalıştıklarını, bu uygulamanın oteller için haksız rekabete yol açacağını, devletin vergi kaybına sebebiyet vereceğini ve kalan kişilerin kayıtlarının tutulması konusunda ciddi güvenlik sorunlarının ortaya çıkacağı konularında itirazlarda bulunarak önerinin geliştirilmesini bu aşamada engelleyebilmiştir.

“Guest Houses” gibi çeşitli konularda geliştirilmek istenilen turizm ve turizmle ilgili konularda standartlarının oluşturulması çalışmalarından haberdar olmak ve hatta bu konularda yapıcı bir rol oynamak Türkiye turizmi açısından önem arz etmektedir.

Prof. Dr. İbrahim Birkan
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi

Haber Listesi
E-posta listemize kaydolmak için lütfen e-posta adresinizi kaydediniz.
Bizi Takip Edin!